Moj joga stil

Moje joga putovanje je započelo sa Hatha jogom. Imperativ mi je bilo telo uz obavezno praktikovanje pripadajućih tehnika disanja, meditacije i relaksacije. Pre par godina, baš u trenutku kada sam počela da osećam potrebu da detaljnije istražujem suptilnu prirodu svoga bića, ušla je Kundalini joga po učenju jogi Badžana u moj život i značajno obogatila moju dotadašnju kako ličnu joga praksu, tako i moje časove joge. Hatha jogu, kod koje je ispravnost položaja impertativ, doživljavam kao neophodnu bazu za bavljenje bilo kojom drugom vrstom joge a svaka druga zajedno sa njom daje čarobnu celinu.

Dugogodišnje interesovanje i najzad temeljan upliv u učenja tradicionalne kineske medicine u 2020. godini, kada započinjem obuku Kineziologije – metoda Touch for Health, je obogatilo moju praksu u celini. Poznavanje energetskih tokova u telu, poznatih pod nazivom merdijani, svakako je uticalo na temeljniji pristup u radu. Svaki položaj tela sada ima dublji smisao. Usui Reiki obuka i praktikovanje istog, kao i izučavanje i praktikovanje energetskih metoda po Tadeusu Stareku, takođe imaju značajan uticaj na moje razumevanje suptilnog dela ljudske prirode.

Zahvaljujući tome što sam temeljnije ušla ne samo u praksu nego i u učenje obe vrste joge i velikog broja energetskih metoda, danas imam kompletnu sliku izuzetno kompleksne ljudske prirode a fizičko i energetsko telo posmatram kao neodvojivu celinu.

Moj Hatha joga stil

Na časovima Hatha joge akcenat je na položajima koji utiču na ispravljanje usled modernog stila života zadobijenih deformiteta tela, naročito u karličnom i lumbalnom delu kičme i kukovima. Jaki i fleksibilni mišići trupa omogućavaju pravilno držanje tela i zdravu kičmu. Zdrava kičma je imperativ, jer predstavlja ne samo fizički već i energetski stub tela. Duž kičme se nalaze energetski centri, takozvane čakre, koji imaju pripadajuće endokrine žlezde i nervne čvorove. Svaki od ovih energetskih centara je odgovoran za odredjeni deo tela, za njegovo funkcionisanje kako na telesnom tako i na energetskom nivou. To govori o značaju održavanja kičme u dobrom stanju. Negativne emocije koje iz bilo kog razloga ne mogu biti otpuštene utiču na stanje kičme. Prilikom vežbanja poklanja se posebna pažnja ispravnosti položaja i poravnanju, jer je to preduslov za sigurno i efikasno vežbanje kao i za nesmetani protok energije kroz telo.

Svesna sam činjenica da se ljudi nalaze u neprestanoj akciji i napetosti, a nauštrb mira i opuštenosti, tako da su tehnike opuštanja nezaobilazni deo časa. Aktivno stanje, za koje je zadužen simpatički nervni sistem – sastavljen od najmanje osam osnovnih sistema, biva neproporcionalno angažovan u poređenju sa parasimpatičkim nervnim sistemom, koji je zadužen za opuštanje – sastoji se od tri glavna sistema. Ovaj disbalans u korist simpatičkog nervnog sistema vodi ka psihosomatskim oboljenjima kao što su gastritis, ulcerozni colitis, čir na želucu i crevima, dijabetes, hipertenzija, migrena, astma…

Naučno je dokazana povezanost između emocionalnog stanja i fizičkog zdravlja. Čin opuštanje nije rezultat pukog umirivanja aktivnog dela nervnog sistema već je potrebno aktivirati deo nervnog sistema koji je nadležan za opuštanje, parasimpatički nervni sistem. U tu svrhu, pored vežbi svesnosti, disanja i joga nidre, koje predstavljaju redovne tehnike opuštanja, u časove su uključene i tehnike restorativne joge. Restorativna joga regeneriše nervni sistem. Tom prilikom se zauzimaju odredjeni pasivni položaji koji stimulišu opuštanje. Zauzeti položaji utiču na opuštaju mišićne napetosti, krvni pritisak i srčani puls se snižavaju, hormoni stresa se smanjuju, disanje se usporava. Telo biva prožeto osećajem dubokog mira i opuštenosti.

Čas Hatha joge

Čas počinje kratkim opuštanjem odnosno vežbama svesnosti da bi se misli utišale i izvršile psihičke pripreme za predstojeće vežbanje.

Posle vežbi zagrevanja, vežbaju se i uče različiti joga položaji – asane. Nekada je to čas terapeutske joge, nekada je naglasak na fleksibilnosti tela, a nekada na jačanju fizičke snage tela. Svakako neizostavan deo je i istezanje fascija. Fokus na disanje i svesnost tela prati ceo čas. U skladu sa temom časa, isti može biti obogaćen i vežbama iz Kundalini joge kao i raznim drugim učenjima iz oblasti joge a i šire. Časovi prate dominantan energetski merdijan za taj deo godine kao i čakru koja je u tom periodu posebno aktivna.

Da bi se iskoristile sve dobrobiti fizičkih vežbi i na najbolji način upotrebila novostvorena energija, na kraju časa se poklanja vreme dubokom opuštanju koje je poznato kao Joga Nidra ili jogički san. Dokazano je da pola sata joga nidre zamenjuje 4 sata običnog sna. Prilikom ove tehnike orijentišemo se ka unutrašnjosti bića, ka mestu gde se nalazi neiscrpni izvor sreće, zadovljstva, sigurnosti i duševnog mira. Joga Nidra pomaže da se osveste i uklone duboko ukorenjeni strahovi i napetosti.

Nisu neophodna ranija iskustva sa jogom.

Moj Kundalni joga stil

Za razliku od hatha joge, gde je dopušteno da kombinujemo vežbe na najrazličitije načine, uz poštovanje osnovnih pravila, na času kundalni joge po učenju jogi Badžana čvrsto se držimo unapred propisanih pravila. Nije dozvoljeno menjati ih niti kombinovati sa drugim učenjima.

Čas kundalini joge

Posle uvodne mantre, putem koje se povezujemo sa beskrajnim potencijalom kundalini energije i zaštitne mantre, slede vežbe zagrevanja. Nakon toga se radi izabrana krija koja se sastoji od propisanog seta jogičkih položaja/asana. Nakon serije fizičkih vežbi sledi relaksacija a nakon nje meditacija, čime se i završava čas. Čas kundalni joge je dinamički spoj fizičkih vežbi – krija, vežbi disanja – pranayamamantrimudrimeditacije – dhiyana i relaksacije i sve to praćeno adekvatnom muzikom. Oslobađa se velika količina energije i aktivno se radi kako na fizičkom tako i na suptilnom delu bića. Još dugo posle časa oseća se snaga stvorene energije. Svakako će je osetiti i vaše okruženje.
Nisu neophodna ranija iskustva sa jogom.